Протоколи засідань

Протокол №13

Засідання педагогічної ради Ліцею №6 «Лідер»

22.12.2023р.                                              Присутні: Дяченко С.В.- директор ліцею,

 голова педагогічної ради;

51 член педагогічного колективу.

Порядок денний

  1. Вибір підручників для 1-х класів. (Додаток 1).
  2. Затвердження сертифікатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників.
  3. Слухали: голову методичного об’єднання вчителів початкових класів Ніконову Л.М., яка запропонувала розглянути підручники для 1-х класів різних авторів, запропонованих відповідно до листа МОН України від 27.11.2023№1/18679-2

Виступали: учитель початкових класів Бугаєць Т.М., яка проаналізувала підручники всіх авторів, запропонувала вибрати посібники: Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. – з математики; Іщенко О.Л., Логачевська С.П. – з української мови.

Ухвалили: затвердили результати вибору електронних версій оригінал-макетів підручників для 1 класу, а саме: Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. – з математики; Іщенко О.Л., Логачевська С.П. – з української мови.

  1. Учителю інформатики Тітенко О.М. розмістити результати вибору підручників на сайті ліцею.
  2. Слухали: заступник директора з навчально-виховної роботи Саєнко Н.І, яка запропонувала затвердити сертифікати підвищення кваліфікації вчителів

Виступили: Гаєва Л., яка повідомила присутніх, що вона успішно закінчила курс Перша домедична допомога в умовах війни, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, та навчилася оцінювально-аналітичній компетентності, лідерській компетентності. Кількість годин 30. Виданий сертифікат 16.12.2023 року.

:   Залата Г.М, яка повідомила присутніх, що вона успішно закінчила курс Дизайн-мислення в школі в умовах війни, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, та навчилася розпізнавати, чому дизайн-мислення важливе та потрібне для учнів XXI століття. Кількість годин 30. Сертифікат виданий 16.12.2023 року

:   Залата Г.М, яка повідомила присутніх, що вона успішно закінчила курс Підвищення кваліфікації на тему: Працюємо із задоволенням в Школі Радості. Викладання зарубіжної літератури в середній школі в НУШ, та отримала практичні і теоретичні знання. Тривалість 3 години. Сертифікат виданий 24.10.2023 року.

:   Холостова В.В, яка повідомила присутніх, що вона успішно закінчила курс Критичне мислення для освітян, наданий Сергієм Терно, Наталією Степановою та Сергієм Горбачовим через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, та навчилася відрізняти навчання критичного мислення від його імітації, визначати сфери, де критичне мислення стане в пригоді. Тривалість годин 30, сертифікат виданий 16.12.2023 року

:   Васюхно В.В, яка повідомила присутніх, що вона успішно закінчила курс Дизайн-мислення в школі, наданий викладачами курсу через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, та навчилася розпізнавати, чому дизайн-мислення важливе та потрібне для учнів та навчальних закладів у XXI століття. Кількість годин 30, сертифікат виданий 16.12.2023

:   Васюхно В.В, яка повідомила присутніх, що вона успішно пройшла навчання за програмою Підвищення кваліфікації Формування художньо-творчої компетентності вчителів інтегрованого курсу Мистецтва. Досягнуті результати підвищено рівень загальних та професійних компетентностей учителів музичного та образотворчого мистецтва. Директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради Ірина Козлова. Обсяг 2 години. Дата видачи 22 листопада 2023 року. Сертифікат №23-5857.

:   Петренко І.В, яка повідомила присутніх, що вона успішно закінчила курс Підвищення кваліфікації Прийняття нейрорізноманіття як запорука толерантного суспільства. Досягнуті результати підвищено рівень мовно-комунікативної, емоційно-етичної та інклюзивної компетентностей. Директор центру професійного розвитку педагогічних працівників Полтавської міської ради Ірина Козлова. Дата видачи 30 листопада 2023 року. Сертифікат №23-6016

:   Troian Ludmila attended the Macmillan Education webinar A Gateway to Ukraine. Новітні підходи до реалізації українознавчого компоненту. Програм на уроках англійської мови у 5-11 класах. During the webinar the participants: Learned about traditional and innovatevi approaches to learning about Ukraine and Ukrainian culture. Date: 5th December 2023. Duration: 2 hours. Certificate № ME-0000028750. Helen Kolesnyk. Head of Macmillan Education. Representative office in Ukraine.

:   Залата Г.М, яка повідомила присутніх, що вона  засвідчує що пройшла  підвищення кваліфікації на тему Працюємо  із задоволенням в Школі Радості Викладання зарубіжної літератури в середній школі НУШ, та отримала практичні та теоретичні знання Тривалість год 3, дата видачі 24.10.2023 року

:   Бражнікова О.С, яка  повідомила присутніх, про те, що вона пройшла навчання Основи Психології  з успішним виконанням атестаційних вимог, передбачених програмою. Обсяг  90 годин № сертифікату 962 виданий 23.12.2023р. Ректор Марина Гриньова

:   Малюга Н.В, яка повідомила присутніх, про те що вона пройшла підвищення кваліфікації  Методичний четвер. Як  виміряти довжини відрізки онлайн, Смакуємо математику разом.1 клас .Формування підприємливості та фінансової грамотності молодших школярів під час вивчення курсу ЯДС .Особливості ефективного навчання читання та письма в 1 класі: на матеріалі оновленого навчального посібника .Та вдосконалила свою професійно-педагогічну компетентність .Обсяг 5 годин № Y1412231121217433CCE Дата видачи14.12.2023року.

:   Мордік Г.М, яка  повідомила присутніх, про те що вона пройшла підвищення кваліфікації Наздоженемо: практичні аспекти подолання освітніх втрат з української мови та літератури. Отримала результати уміння вимірювати навчальні втрати учнів з мовно- літературної галузі та конструювати погроми подолання цих втрат. Тривалість 15годин№ 235493 виданий 16.12.2023р

:   Мордік Г.М., яка повідомила присутніх, що вона пройшла курс Наздоженемо: практичні аспекти подолання освітніх втрат з української мови та літератури. Отримала результати розуміння необхідності виявляти і долати наявні освітні втрати учнів, уміння виявляти освітні втрати учнів з мовно-літературної галузі Тривалість 15 годин ECTS № сертифікату 0-63062 Виданий 17.12.2023р

:   Ляхман Н, яка повідомила присутніх, що вона підвищила кваліфікацію під час вебінару STEM-діяльність на уроках біології та хімії ідеї, інструменти. За напрямами Практичне навчання, Предметне навчання Тривалість 2 години № сертифікату В839-387134 Виданий  24.12.2023

:   Блощинська В.О яка повідомила присутніх, що вона успішно  закінчила курс Критичне Мислення для освітян наданий Сергієм Терно, Наталією Степановою та Сергієм Горбачовим через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, та навчилася відрізняти навчання критичного мислення від його імітації, визначати сфери, де критичне мислення стане в пригоді. Тривалість годин 30, сертифікат виданий 16.12.2023 року

:   Головко В.М, яка повідомила присутніх, що вона пройшла навчання за програмою Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення та досягнула результати удосконалено загальні і професійні компетентності відповідно до професійного стандарту за професією Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти.№ сертифікату 11886 від  26.11.2023року Обсяг 8 годин

:   Ситник О., яка повідомила присутніх, що  вона успішно взяла участь у  семінарі  на тему відкритого суспільства для вчителів німецької мови зі Східної Європи Берлін   10.12-17.12.2023р Тематична  спрямованість Культура пам’яті Обсяг 40 годин .Виданий Берлін 17.12.2023року

:   :   Сільнича Н., яка повідомила присутніх, що  вона успішно взяла участь у  семінарі  на тему відкритого суспільства для вчителів німецької мови зі Східної Європи Берлін   10.12-17.12.2023р Тематична  спрямованість Культура пам’яті Обсяг 40 годин .Виданий Берлін 17.12.2023року .

Ухвалили: Зарахувати сертифікати підвищення кваліфікації вчителям:

Гаєва Л.А

Залата Г.М

Холостова В.В

Васюхно В.В

Петренко І.В

Троян Л.

Бражнікова О.С

Малюга Н.В

Мордік Г.М

Головко В.М

Блощинська В.О

Ляхман Н.В

Сільнича Н.А

Ситник О.І

 

Голова педагогічної ради                      Світлана    ДЯЧЕНКО

Секретар                                              Вікторія Блощинська