Виховна робота

Зміна цінностей, яка відбувається в Україні, вимагає невідкладних перетворень практично у всіх сферах сучасного життя. Не стала винятком і освіта, недосконалість якої спонукає до створення таких навчальних закладів, які б виховували творчу особистість, здатну до діяльності у новій економічній ситуації, розвиваючи її обдарування, талант.

Наш ліцей  покликаний стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватись громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно- культурне відродження України у розбудову держави.
На сучасному етапі розвитку суспільства педагогічний колективу ліцею, розуміючи потребу докорінного переосмислення виховної системи, насамперед виходить з таких позицій:

 • Визнання того, що школа – навчальний заклад, покликаний відповідати  потребам і умовам сучасного стану соціального розвитку України та  забезпечувати освітні потреби;
 • Школа має бути конкурентноздатною й престижною, а це можливо лише в режимі неперервного розвитку і творчого пошуку прогресивних технологій, методик зростання професіоналізму на педагогічному та управлінському рівні.

Вирішення поставлених завдань можливе лише в атмосфері доброзичливості, довіри, співробітництва, відповідальності на всіх рівнях шкільного педагогічного простору.
Головна мета роботи педагогічного колективу ліцею –  різнобічний розвиток особистості – вільної, гуманної, духовно і творчо зрілої, фізично досконалої, відповідальної і мужньої, ініціативної, готової до самооцінки і самовиховання. Досягнення цієї мети здійснювалося через основні напрямки виховання: громадянське, патріотичне, морально-правове, художньо-естетичне, екологічне, трудове, фізичне, превентивне виховання, формування здорового способу життя, сприяння творчому розвитку особистості.

Для реалізації цієї мети у ліцеї проводяться наступні проекти:

 • Проект “Виховуємо лідера”;
 • Проект «Пізнай свій край», «Моє рідне місто»;
 • Проект «Кожна людина починається з добра» ;
 • Проект «Твоя допомога потрібна людям та природі»;
 • Проект «Чисте довкілля – майбутнє поколінь»;
 • Проект  «Молодь обирає здоров`я»;
 • Конкурс фото та відеосюжетів «Здоровий ти- здорова планета» ;
 • Фестиваль театральної творчості ;
 • Акція милосердя «Від серця до серця», «Пам’ять серця»

Самоврядування 

Учнiвське самоврядування є одним з найважливiших факторiв формування в учнiв умiнь i навичок керiвництва демократичними процесами. Формування iнiцiативної, здатної приймати нестандартнi рiшення особистостi неможливе без широкого залучення учнiв до управлiння шкiльними справами. Головне завдання учнiвського самоврядування – формування i розвиток соцiально активної, гуманiстично спрямованої особистостi з усвiдомленою громадською позицiєю.
3 метою активізації і підвищення авторитету ліцейного самоврядування, розвитку ініціативи та відповідальності за доручену справу ліцеїстів, формування активу і навчання його самостійності у ліцеї створена «Ліцейна Демократична Республіка», яка об’єднує учнів 7-11 кл. Керівним органом  ГДР є  парламент.

Парламент та активісти ліцею збираються на свої засідання один раз на тиждень. Тут підбиваються підсумки та результати за останній період, обговорюються плани на майбутній тиждень, а також найважливіші питання, які турбують ліцеїстів.